Profesionální ruční jednotka pro cílenou

likvidaci plevele 100% horkou vodou.


Přístroje HEATWEED byly vyvinuty pro likvidaci plevely na volném

prostranství. Vzhledem k použití horké vody a nízkému proudovému 

tlaku se technologie HEATWEED hodí pro všechny povrchové vrstvy

i volně sypané materiály. Tlak pneumatik nástavbového přístroje lze snížit

použitím speciálních pneumatik. Lze dokonce ošetřovat umělé

trávníky. Při nízkém tlaku výstupního proudu lze použít až k fasádám

bez rizika poškození.

Podrobné informace

naleznete v prospektuobrázek HEATWEED Technologies highobrázek HEATWEED Technologies highobrázek HEATWEED Technologies highobrázek HEATWEED Technologies high