NOVINKA roku 2018.


Přístroje HEATWEED byly vyvinuty pro likvidaci 

plevele na volném prostranství. Vzhledem k použití 

horké vody a nízkému proudovému tlaku se technologie
WAVE hodí pro všechny povrchové vrstvy i volně 

sypané materiály. Lze dokonce ošetřovat umělé 

trávníky. Při nízkém tlaku výstupního proudu lze 

použít až k fasádám bez rizika poškození.

Podrobné informace
naleznete v prospektuobrázek HEATWEED Technologies multimobrázek HEATWEED Technologies multimobrázek HEATWEED Technologies multim