Velmi nízká spotřeba energie díky senzorově

řízené likvidaci plevele 100% horkou vodou.Přístroje HEATWEED byly vyvinuty pro likvidaci plevele na volném prostranství. 

Vzhledem k použití horké vody a nízkému proudovému tlaku se technologie 

HEATWEED hodí pro všechny povrchové vrstvy i volně sypané materiály. Tlak 

pneumatik nástavbového přístroje lze snížit použitím speciálních pneumatik. 

Lze dokonce ošetřovat umělé trávníky. Při nízkém tlaku výstupního proudu 

lze použít až k fasádám bez rizika poškození. Boční trysky s ručním ovládáním 

umožňují ošetření plevele podél fasád a plotů a v okapových žlabech.
Podrobné informace

naleznete v prospektu

obrázek HEATWEED Technologies sensorobrázek HEATWEED Technologies sensorobrázek HEATWEED Technologies sensor